Politika privatnosti

Zaštita privatnosti podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine. U naše ime obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogucnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

VetShop.rs koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vasem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

Neki podaci se prikupljaju čim posetite naš veb-sajt. Automatski prikupljeni podaci uključuju podatke protokola veb servera. Svaki put kada pristupite nekoj stranici od naših online usluga i svaki put kada preuzmete datoteku, pristupni podaci vezani za ovaj proces se čuvaju u dokumentu o protokolu na našem serveru.
Naše stranice na platformama društvenih medija (Facebook) Vam takođe nude obimne usluge lične podrške i mogućnost da ostanete u kontaktu sa nama. Ove usluge na društvenim medijima takođe prikupljaju lične podatke, npr. o profilu koji ste kreirali ili preko takozvanih socijalnih dodataka (plug-in) koji su implementirani u veb-sajtove trećih lica.


Podaci se čuvaju u rokovima predviđenim zakonom.


Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo u svrhe u statističke svrhe uz poštovanje odredaba zakona o primeni odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, a u cilju zaštite prava i sloboda lica na koje se podaci odnose u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. Glasnik RS”, br. 87/2018) koji je donet u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR).

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Mirana Kekić
Telefon: +381644794222
E-mail: [email protected]

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim Uslovima korišćenja VetShop.rs se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani

Back to Top