Merna traka za određivanje težine goveda i svinja

SKU
32123
1 220 din.
  • Traka za merenje težine svinja i goveda
  • Automatsko vraćanje metra, pritiskom  dugmeta
  • Dužina: 2,5m

Na jednoj strani ima skalu u centimetrima a na drugoj dve različite tabele:

  1. Obim svinje i pripadajuca tezina za klanje
  2. Težina zive i normalne stoke (goveda)
  • Traka za merenje težine svinja i goveda
  • Automatsko vraćanje metra, pritiskom  dugmeta
  • Dužina: 2,5m

Na jednoj strani ima skalu u centimetrima a na drugoj dve različite tabele:

  1. Obim svinje i pripadajuca tezina za klanje
  2. Težina zive i normalne stoke (goveda)

Pod normalnom stokom podrazumijeva se goveda normalne tjelesne građe, koja se drže u štali i na paši. Tovljena stoka je specijalno tovljeno govedo za proizvodnju mesa . Ako su životinje prije mjerenja bile pod stresom, na pr. uslijed dugog transporta ili hodanja, tada treba navedene težine smanjiti za 5%. Kako se mjeri? Mjerite obujam prsiju neposredno iza lakta. Okretanjem trake može se direktno očitati težina. 
Mjerna traka se automatski ponovno uvije pritiskom na dugme, koje se nalazi sa strane. Pazite, da se izvučena traka prilikom pritiska na dugme ne uvije 

U ponudi imamo u traku proizvođača HAUPTNER - 3350din

Write Your Own Review
You're reviewing:Merna traka za određivanje težine goveda i svinja
Your Rating
Deklaracija o poreklu robe biće istaknuta na proizvodu.
Back to Top